Motala Arkadhall (MAH)

Motala Arkadhall är i egentlig mening ingen arkadhall för allmänheten. Det är en hobby/lagerlokal där tre personer förvarar, reparerar och renoverar sina arkadspelsklenoder. Däremot har det de senaste åren varit många arkadintresserade som hört av sig om det varit möjligt att få komma förbi och testa. Detta har gett en möjlighet att sprida intresset och kunskapen om arkadspel.

Sju uppställda flipperspel invid varandra.
En lineup av några av flippren i Motala Arkadhall